biuro@sky-poz.pl

787-272-533

 • Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

  Profesjonalizm drogą ku bezpieczeństwu...

 • Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

  Dbamy o szczegóły, więc warto nam zaufać...

 • Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

  Tam gdzie inni widzą problem MY widzimy rozwiązanie

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Zgodnie z §6

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 07.06.2010r.).

Właściciel, zarządca lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Kto może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

 • Absolwent szkoły wyższej i ukończonym szkoleniu specjalistów
 • ochrony przeciwpożarowej lub,
 • Absolwent szkoły wyższej o kierunku inżynieria bezpieczeństwa
 • pożarowego lub,
 • Osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub,
 • Osoba posiadająca wykształcenie średnie i ma ukończony kurs dla inspektorów ochrony
 • przeciwpożarowej lub,
 • Osoba posiadająca tytuł zawodowy technika pożarnictwa

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Atrakcyjne ceny!!!

Gwarantujemy, że...

Opracowywana przez nas instrukcja jest dokładnym i starannym dokumentem, zawierającym graficzny plan ewakuacji. Tworzona w oparciu o aktualne przepisy prawne, dokumenty dotyczące budynku dla którego sporządzane jest instrukcja oraz przeprowadzoną wizje lokalną i zasady wiedzy technicznej.

Wycinka drzew

Wycinka drzew

Gaśnice

Gaśnice

Poradnik

Poradnik