Przegląd, Konserwacja, Montaż, Naprawa

•             SERWIS HYDRANTÓW

•             SERWIS GAŚNIC

•             SERWIS URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

•             SERWIS SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

•             MONTAŻ SYSTEMÓW ODDYMIANIA

•             MONTAŻ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

•             MONTAŻ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

•             PRÓBNE EWAKUACJE

•             DOBÓR, MONTAŻ I ROZMIESZCZENIE OZNAKOWANIA EWAKUACYJNEGO

•             NADZÓR NAD PRACAMI POŻAROWO NIEBEZPIECZNYMI

•             SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

 

Dokumentacja Ppoż., Projekty, Ekspertyzy

•             OPRACOWANIE OPERATÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

•             PROJEKTY SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU

•             PROJEKTY SYSTEMÓW ODDYMIANIA

•             PROJEKTY INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

•             EKSPERTYZA NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PPOŻ

•             NADZÓR NAD PRACAMI POŻAROWO NIEBEZPIECZNYMI

•             OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

•             OPRACOWANIE OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM