787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Audyt przeciwpożarowy

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (również wówczas gdy zatrudniono osobę wykonującą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może grozić ogromnymi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej;
 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, systemy pożarowe;
 • warunków ewakuacji w obiekcie;
 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
 • odległości od budynków sąsiadujących;
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 • dróg pożarowych i bram wjazdowych;
 • dokumentacji;
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;
 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt jest poszerzony o wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Koszt audytu przeciwpożarowego

od 500 PLN
FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.