787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy przedsiębiorcą a podwładnym nakłada na obie strony określone obowiązki, wynikające z prawa pracy. Jednym z nich jest stworzenie takich warunków w miejscu realizacji zadań zawodowych, które będą bezpieczne, a przynajmniej do minimum ograniczą możliwość uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędna do tego, aby wskazać czynniki niebezpieczne i zalecić stosowanie np. ochronników słuchu, kasków czy odpowiednich rękawic. Zapewnienie takich środków pracownikom jest argumentem, który przemawia za pracodawcą podczas dochodzenia odszkodowań po wypadkach przy pracy.

Etapy przygotowania oceny ryzyka zawodowego:

 • Zgromadzenie informacji
 • Ustalenie zagrożeń
 • Analiza ryzyka na stanowisku pracy
 • Ustalenie zagrożeń
 • Dobór odpowiednich zabezpieczeń

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Wyniki oceny ryzyka zawodowego, umożliwiają w szczególności:

 • Stwierdzenie, czy ryzyko zawodowe związane z występującymi zagrożeniami zostało właściwie ograniczone.
 • Jeżeli nie, to jakie działania (korygujące i/lub zapobiegawcze) należy podjąć w celu wyeliminowania lub odpowiedniego ograniczenia tego ryzyka.
 • Ustalenie środków kontroli i nadzoru ryzyka zawodowego w organizacji.
 • Czy można poprawić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników w pracy.
 • Zaleca się, aby zastosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego działania zapobiegawcze i korygujące:
 • Zapewniały zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Były zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Zaleca się, aby zastosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego działania zapobiegawcze i korygujące:

 • Zapewniały zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Były zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.