787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Serwis klap oddymiających

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy budynku powinni mieć, w razie pożaru, zapewnioną możliwość ewakuacji lub przetrwania pożaru wewnątrz budynku. Zawsze powinno być także uwzględniane bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Istotnym problemem podczas ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wielokondygnacyjnych jest duże zadymienie pionowych dróg ewakuacyjnych. Dotyczy to w szczególności klatek schodowych bez systemu usuwania dymu oraz oddymianych grawitacyjnie.

Jak stanowi § 245 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury [WT], klatki schodowe w budynkach średniowysokich użyteczności publicznej (ZL I, II i III) i zamieszkania zbiorowego (ZL V), a także w budynkach niskich ZL II i niektórych przemysłowych, powinny być obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Zgodnie z § 256 ust. 2 rozporządzenia [28], urządzenia takie powinny być również zastosowane w klatkach schodowych (obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30), wejścia do których mają stanowić koniec dojścia ewakuacyjnego. Dotyczy to także budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV). Gdy klatka schodowa nie spełnia wymienionych warunków, do długości dojścia ewakuacyjnego wliczana jest długość drogi ewakuacyjnej biegnącej wzdłuż biegów i spoczników klatki schodowej. Może to powodować przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego (na pokonanie jednej kondygnacji budynku przypada co najmniej 12 m długości drogi), wynoszącej przy jednym kierunku ewakuacji:

• 10 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,

• 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL III,odd

• 60 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZL IV, a przy 2 dojściach ewakuacyjnych:

• 40 m w strefach pożarowych ZL I, II i V,

• 60 m w ZL III,

• 100 m w ZL IV.

Należy zaznaczyć, że wymienione dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego ulegają powiększeniu o 50%, gdy droga ewakuacyjna jest chroniona samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu. Zagadnienie przekroczenia dojścia ewakuacyjnego dotyczy wszystkich średniowysokich i wielu niskich budynków użyteczności publicznej, a także wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (ZL IV):

• przeważającej większości średniowysokich, w których zapewniony jest tylko jeden kierunek ewakuacji, • niektórych niskich. Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 246 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia [WT], samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu, są wymagane w klatkach schodowych budynków wysokich ZL IV, jako korzystna alternatywa w stosunku do urządzeń zapobiegających zadymieniu.

Systemy oddymiania są urządzeniami przeciwpożarowymi i wymagają stałego serwisu minimum 1 raz na rok.

Koszt serwisu klap oddymiających

od 150 PLN
FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.