787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Szkolenia PPOŻ i BHP: Łódź, Warszawa

Kursy i szkolenia BHP

Firma Sky-Poż, w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

Organizacja regularnych szkoleń BHP i PPOŻ znajdują się w obowiązku każdego pracodawcy. Głównym celem bezpieczeństwa i higieny pracy jest zdrowie oraz życie pracowników. SKY-POŻ to firma oferująca w zakresie swojej działalności kompleksowe szkolenia ppoż oraz szkolenia BHP przygotowane przez specjalistów oraz z użyciem wszelkiego rodzaju niezbędnego sprzętu. Po odbytym szkoleniu wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskim prawem pracy. Koszty szkoleń są ustalane indywidualnie i zależą od ich rodzaju oraz liczby osób biorących w nich udział.

Szkolenia BHP i PPOŻ – co to?

Szkolenia BHP PPOŻ pracownicze dotyczą zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad przestrzegania ochrony przeciwpożarowej. Mają one na celu zapobieganie pożarom, a przede wszystkim gwarantują ochronę zdrowia i życia ludzi. Odbycie szkolenia przeciwpożarowego to obowiązek każdego nowego pracownika. Podczas takiego szkolenia zaznajamia się on z działaniem sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na miejscu pracy, drogą ewakuacji oraz zasadami postępowania na wypadek wybuchu pożaru.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP ŁÓDŹ PRZEZNACZONE dla:

 • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
 • studentów odbywających praktyki studenckie
 • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

KURSY BHP OKRESOWE dla:

 • służb BHP,
 • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia okresowe, jak i doraźne prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów video, oraz fantoma do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych bhp wszystkim pracownikom.

szkolenia BHP i szkolenia przeciwpożarowe wstępne oraz okresowe, których celem jest zapoznanie pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania w trakcie pożaru czy zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Cennik szkoleń BHP

Rodzaj szkolenia Ilość osób (do 10) Ilość osób (powyżej 10)
Szkolenie wstępne Od 60 zł Od 45 zł
Szkolenie okresowe Od 50 zł Od 40 zł
Szkolenie pierwsza pomoc Od 100 zł Od 65 zł
Szkolenie ppoż. Od 100 zł Od 65 zł
FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.