787-272-533
/
biuro@sky-poz.pl

Zabezpieczenia przeciwpożarowe - Warszawa

Pożar to nieprzewidziane zdarzenie, które może przyczynić się do zniszczenia mienia czy narazić zdrowie lub życie osób znajdujących się w pobliżu jego epicentrum. Ważne jest zatem, by odpowiednio zabezpieczyć zarówno siebie, jak i swoich bliskich. Składająca się ze specjalistów firma Sky-Poż proponuje zabezpieczenia przeciwpożarowe, które zmniejszą ryzyko zagrożenia. Oferujemy usługi takie jak zabezpieczenia przepustów czy projekty i montaż systemów przeciwpożarowych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Obok czynnego zabezpieczenia pożarowego, którego zadaniem jest zredukowanie skutków powstałego już pożaru, wyróżnia się metody oraz działania na poziomie projektowania będące wzmocnieniem nośności konstrukcji poprzez zwiększenie odporności ogniowej i uodpornienie budynku na ekspozycję czynników środowiskowych oraz atmosferycznych. Ochrona przeciwpożarowa bierna to szereg dobranych materiałów budowlanych oraz gotowych produktów, posiadających deklarację stałości właściwości użytkowych, certyfikację, aprobaty techniczne oraz klasyfikację ogniową. Zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych (Warszawa) biernych ma na celu spowolnić niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia oraz sprawić, aby budynek był w stanie obronić się sam przed pożarem. Obiekt zabezpieczony przeciwpożarowo (w Warszawie) musi spełniać klasę odporności ogniowej, która jest uregulowana prawnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdział 2. Odporność pożarowa budynków.

Wszystkim zainteresowanym proponujemy nie tylko specjalistyczne urządzenia, ale również instalacje i dostosowane do współczesnych standardów technologie. Inwestycja w tego typu systemy nie tylko pomoże w zapobieganiu powstaniu pożaru, ale również jego rozprzestrzenianiu się. Gwarantujemy nie tylko wysokiej jakości zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale także sprawną realizację zamówień.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – Warszawa. Jak uniknąć niespodziewanego zdarzenia?

Istnieje szereg rozwiązań, które pozwalają zapobiec wybuchowi pożaru, jak i szybko oraz skutecznie poradzić sobie, gdy taka sytuacja będzie miała już miejsce. Zabezpieczenia przeciwpożarowe w Warszawie, oferowane przez firmę Sky-Poż można podzielić na: urządzenia, instalacje oraz zaawansowane technologie i rozwiązania budowlane, zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Sprzęty przeciwpożarowe to m.in.: stałe i półstałe gaśnice, hydranty i zawory hydrantowe, urządzenia oddymiające i zabezpieczające przed wybuchem oraz przeciwpożarowe klapy odcinające.

Do rozwiązań budowlanych, służących zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, można zaliczyć: stosowanie niepalnych materiałów budowlanych, zabezpieczanie konstrukcji i elementów budowlanych środkami ognioochronnymi, umieszczanie oddzieleń przeciwpożarowych, uszczelnianie przepustów instalacyjnych, specjalną obudowę dróg ewakuacyjnych, montaż drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Niniejsze rozwiązania stanowią skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Warszawa to miasto, w którym można skorzystać ze wsparcia w tym zakresie, udzielanego przez specjalistów z firmy Sky-Poż.

Jak zabezpieczyć przepust instalacyjny?

Sposób zabezpieczenia przepustu zależy od rodzaju instalacji przebiegającej przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego. Przewody niepalne, wykonane ze stali, miedzi czy aluminium, w warunkach pożaru szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło. Może to prowadzić do zapalenia się innych materiałów, rozszczelnienia przepustu oraz do przeniknięcia ognia i dymu do kolejnej strefy.

Zabezpieczenia przewodów niepalnych bazują głównie na systemach farb i mas ogniochronnych. Przewód maluje się farbą z obu stron przegrody na długości, jaka widnieje w stosownej aprobacie technicznej. Przewody palne (na przykład rury z tworzywa sztucznego) najczęściej chroni się materiałami z wkładem pęczniejącym. W warunkach pożaru wkład wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się przewodu.

Jakie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych mamy w ofercie?

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg zabezpieczeń przepustów instalacyjnych przed ogniem. Sposób zabezpieczenia przepustu instalacyjnego zależy od rodzaju instalacji przebiegającej przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego. Oferujemy zabezpieczenia bazujące na systemach, farb, pian i innych środków ogniochronnych. W sprzedaży mamy m.in. pianę ogniochronną, zabezpieczenia przeciwpożarowe kabli, zabezpieczenia rur palnych i metalowych w izolacji oraz bez izolacji, wzmocnienie dylatacji, a także uniwersalne produkty do zastosowania w przejściach kombinowanych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, a w przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy szeroki wybór produktów do zabezpieczenia przepustów instalacyjnych przed ogniem oraz najwyższą jakość usług.

Do tworzenia przepustów używamy najwyżej jakości komponentów dostarczanych przez takie firmy jak: PROMAT, CARBOLINE, ALSASEAL oraz HILTI. Zajmujemy się izolacją przepustów bez względu na ich rodzaj oraz wielkość. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

FAQ - pytania i odpowiedzi

  Formularz kontaktowy  Sky-Poż Robert Grabowicz

  Kalenice 77, 99-420 Łyszkowice
  SERWIS: ul. Strykowska 82 91-604 Łódź

  Tel. 787-272-533

  biuro@sky-poz.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky-Poż Robert Grabowicz. Przeczytaj Politykę prywatności i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.